Psykologirapport (8)

Og nå til det alle lurer mest av alt på i forhold til testing. Er denne mannen smart - hva slags IQ kan han ha, og hva er egentlig IQ... Den som leser får ikke svar på alt dette:

"Allmenn intellektuell fungering:
Den generelle evneprøven WAIS-III viser svært gode intellektuelle ressurser, langt over normalområdet for alder, tilsvarende 99,9 prsentiler testen sett under ett. Han gjør det noe bedre på utføringsoppgavene (99,9 prsentil) enn på verbaloppgaven (99,0 persentil), men ingen forskjell ut over normalt. Testen viser meget gode resultater både hva gjelder verbalforståelse, arbeidsminne, perseptuell organisering og prosesseringshastighet."

Dett var dett.
Følg med, følg med.
Kanskje kommer det utdrag fra konklusjonen - vi får se hvor sultne dere er på å få vite det, kjære lesere.

Psykologirapport (7)

Dagens tema:

"Eksekutive funksjoner:
En databasert prøve som måler evne til abstraksjon og mental fleksibilitet, ble gjennomført med meget gode resultater. Dette inntrykket bekreftes ved andre test på eksekutivfunksjon som viser god kognitiv fleksibilitet i tenkning og problemløsning ved både visuo-motoriske og verbale oppgaver. God spatiell planleggingsevne, god metaforisk forståelse, god evne til abstrakt tenkning og hypotesetesting."

... så det så !!!

Psykologirapport (6)

Vi går rett på sak:

"Motorikk:
Pasienten er høyrehendt. Test på sensomotorisk tempo i pekefinger viser gode resultater i overkant av normalområdet (+ 2 SD for dominant hånd og + 1 SD for nondominant hånd). Test på finmotorisk koordinering viser gode resultater innenfor normalområdets øvre del for begge hender. Ingen sideforskjeller ut over normalt."

Debatt:
- Hva skyldes det at det er ulikt sensomotorisk tempo i pekefinger på dominant og nondominant hånd? (Hvorfor ikke kalle en spade for en spade og høyre hånd for høyre hånd?)
- Ordet er fritt. Kjør debatt!

Psykologirapport (5)

Og så kommer det alle har ventet på - altså et foreløpig høydepunkt:

"Konsentrasjon, oppmerksomhet og impulskontroll:
En databasert test på evne til konsentrasjon, vedvarende og delt oppmerksomhet, samt impulskontroll viser at reaksjonstiden på testen var raskere enn gjennomsnittet, noe som medfører flere feiltrykk. Dette mønster assosieres vanligvis med en impulsiv stil. En annen test på selektiv oppmerksomhet, prosesseringstempo og diskriminering av like visuelle stimuli viser meget gode resultyater."

Godt å vite at jeg reagerer meget godt på visuelle stimuli!

Psykologirapport (4)

Og nå:

"Psykomotorisk tempo:
Tester på psykomotorisk tempo og informasjonsbearbeidingstempo viser meget gode resultater (93 persentil)."... hvor fort du leser ordet "informasjonsbearbeidingstempo" er en indikasjon på dine leseferdigheter ...

--> Leser det umiddelbart: Ingen problemer med lesing og sånt.
--> Må stotre litt: Kanskje du ikke har automatisert lesingen helt.
--> Slitert med å lese ordet på 5 sekunder: ai, ai, ai... her lukter det mulighet for å søke støtte fra hjelpemiddelsentralen - egen bærbar PC, hadde det vært noe?
--> Klarer ikke lese ordet: Da klarer du ikke lese dette heller, så da vet du ikke hva som feiler deg: Dysleksi (eller er du blind?)

... nei til båssetting av mennesker ...

Psykologirapport (3)

Hørte jeg noen si SSE...

Videre skriver psykologinnen:

"Visuell funksjon og hukommelse:
Test på visuopartial konstruksjonsevne og visuell minnefunksjon ble gjennomført med meget gode resultater (98 persentil på både umiddelbar og utsatt hukommelse, 66 persentil på gjenkjenning). Test på visuell persepsjon og hukommelse for figurer skåres tilsvarende gjennomsnitt for alder."

... ikke verst å være så flink til "visuopartial konstruksjonsevne" - hva nå enn det er ... ellers er det jo litt nederlag å bare være gjennomsnittlig ... 

Psykologirapport (2)

None spør: Hvorfor jeg ble testet av psykolog. Gjett da vel...

"Verbal funksjon og hukommelse:
Meget gode resultater på alle språktester. Verbal listelæringsprøve med kategoriserbart materiale gjennomføres med svært gode resultater (+ 1 SD). Han grupperte ordene etter kategori ved første gjennomgang, husket alle 16 ordene etter 2. gangs repetisjon og samtlige ord etter ett døgn, som er meget bra. Meget god tallhukommelse og arbeidsminne idet han husker 8 tall forlengs og 8 tall baklengs. Hukommelse for korte historier er meget bra (97 persentil). Også meget god settningskontroll."

... hvor skal dette ende ...

Psykologirapport - 2. forsøk

Prøver igjen...


I vinter var jeg så heldig å bli testet 15 timer hos psykolog. Slapp av: Det var kognitive tester - er det noen hjernefunksjoner som ikke er helt på plass - altså ikke sånne tester om hvorvidt jeg var gal eller ikke.

Her kommer noen utdrag fra psykolograpporten:

"Pasienten ble testet med et utvalg tester for verbal funksjon og hukommelse (CVLT, WMS-R Logisk hukommelse I og II, Setningshukommelse), visupatial funksjon / visuell hukommelse (REY Complex Figure Test and Recognition Trial, Benton), Psykomotorisk tempo (Stroop), oppmerksomhet, konsentrasjon og impulskontroll (CPT, PASAT, d-2-testen), eksekutive funksjoner (Wisconsin Card Sorting Test, deltester fra D-KEFS: Trial Making Test, Tårnet, Ordtak, 20 spørsmål, Mønsterflyt, Verbal flyt, Begrepsforståelse), motorikk (pegboard, fingertapping), evneprøve (WAIS-III)."

... nå er dere vel spente på resultatet ... vil dere vite mer?

Psykologirapport

I vinter var jeg så heldig å bli testet 15 timer hos psykolog. Slapp av: Det var kognitive tester - er det noen hjernefunksjoner som ikke er helt på plass - altså ikke sånne tester om hvorvidt jeg var gal eller ikke.

Her kommer noen utdrag fra psykolograpporten:

"Pasienten ble testet med et utvalg tester for verbal funksjon og hukommelse (CVLT, WMS-R Logisk hukommelse I og II, Setningshukommelse), visupatial funksjon / visuell hukommelse (REY Complex Figure Test and Recognition Trial, Benton), Psykomotorisk tempo (Stroop), oppmerksomhet, konsentrasjon og impulskontroll (CPT, PASAT, d-2-testen), eksekutive funksjoner (Wisconsin Card Sorting Test, deltester fra D-KEFS: Trial Making Test, Tårnet, Ordtak, 20 spørsmål, Mønsterflyt, Verbal flyt, Begrepsforståelse), motorikk (pegboard, fingertapping), evneprøve (WAIS-III)."

... nå er dere vel spente på resultatet ... følg med, følg med ...