8. oktober 2007 - lenge siden sist

None ganger har man god td - andre ganger får man god tid fordi det man egentlig skal er så kjedelig. Jeg er på UiA - og har god tid - tid nok til å skrive litt - og det er lenge siden jeg har skrevet (eller skrift om du vil). Vel nå skriver jeg, og som du sikkert forstår har jeg p.t. mer tid enn ting å skrive om. Sånn er det ofte på UiA.

Ellers: Hva heter ugla i "tre nøtter til Askepott"? Hesten heter jo som alle vet Jurá?ek (visste du at det egentlig er to hester?)

For et år siden var jeg i Roma - gjett hva som skjedde...

Psykologirapport (7)

Dagens tema:

"Eksekutive funksjoner:
En databasert prøve som måler evne til abstraksjon og mental fleksibilitet, ble gjennomført med meget gode resultater. Dette inntrykket bekreftes ved andre test på eksekutivfunksjon som viser god kognitiv fleksibilitet i tenkning og problemløsning ved både visuo-motoriske og verbale oppgaver. God spatiell planleggingsevne, god metaforisk forståelse, god evne til abstrakt tenkning og hypotesetesting."

... så det så !!!